Styregruppe

Styregruppen for collective impact-initiativet sikrer visionen for og ledelsen af initiativet. Gruppen definerer strategien og sikrer sammenhæng i organisering og aktiviteter.

 
Ænder 2.jpg

Styregruppen for et collective impact-initiativ består af relevante og toneangivende samarbejdspartnere for det problemfelt, initiativet arbejder med. Styregruppen skal gerne bestå af aktører, der har betydning for at kunne lykkes med initiativet. Styregruppen giver strategisk retning for initiativet og går forrest i arbejdet med at skabe de nødvendige rammer for, at initiativet kan lykkes. Styregruppens medlemmer vil ofte have en betydelig rolle i forhold til at promovere initiativet både udadtil og i egen organisation.

I Danmark kaldes styregruppen i nogle initiativer (Et lettere liv i Helsingør og + Dig i Lejre) en alliancegruppe for at understrege, at der er tale om en tværgående alliance.

Hvem skal sidde i styregruppen?

Styregruppen skal gerne have deltagere fra alle de centrale aktører, der kan have betydning for problemstillingens løsning. Det skal gerne være mennesker, der i kraft af deres viden, ressourcer og indflydelse har relevans for problemstillingen, og som kan være med til at gøre en forskel. Vigtigst er det at identificere aktører, der reelt er parate til som personer at fremme initiativets interesser og arbejde. Gerne aktører, der har viden, netværk og indflydelse, og som kan bidrage til at mobilisere ressourcer, åbne døre og sikre opbakning til initiativet.

I et collective impact-initiativ vil man i udgangspunktet arbejde med problemstillinger, som kræver inddragelse af mange forskellige aktører på tværs af fagligheder og sektorer. Derfor er det vigtigt, at forskellige roller og sektorer er repræsenteret i styregruppen, så den fx ikke udelukkende kommer til at bestå af foreninger eller af kommunale repræsentanter. Det vil i langt de fleste tilfælde være godt, at der er repræsentanter fra både offentlige, frivillige og private (erhvervsdrivende) i styregruppen for at sikre dynamik, opbakning og forskellige perspektiver på både udfordringer og løsninger.

Hvad er styregruppens opgaver?

Styregruppen har flere forskellige ansvarsområder og opgaver. Styregruppen skal først og fremmest udvikle den fælles dagsorden for forandring. Gruppen er også ansvarlig for, at initiativets strategier tager udgangspunkt i data og for at undersøge initiativets fremskridt ved hjælp af udvalgte indikatorer. Styregruppen skal desuden sikre en koordinering mellem arbejdsgrupperne med det formål at skabe de bedste betingelser for, at arbejdsgrupperne arbejder effektivt og bidrager til at opnå initiativets mål. Gruppen skal også løbende koordinere og kommunikere med sekretariatet for at sikre, at initiativet arbejder ud fra fælles strategi, engagement og målemetoder.

Det forventes af styregruppens medlemmer, at de sikrer, at deres egen organisation aktivt tager del i og bakker op om initiativet. Det forventes også, at styregruppens medlemmer deltager personligt i styregruppemøderne og møder forberedt op. Desuden forpligter styregruppen sig til et længerevarende engagement i initiativet og til aktivt at promovere initiativet i relevante sammenhænge. Styregruppen mødes typisk hver fjerde-sjette uge i initiativets startfase, hvor rammerne for initiativet skal defineres. Senere mødes gruppen sjældnere, fx hver anden eller tredje måned.

Læs Mere...

 
Karen Pedersen