Samarbejdsparter

Samarbejdsparterne i et collective impact-initiativ samarbejder om implementeringen af initiativet og medvirker til at konkretisere strategien mv.

 
Ænder 4.jpeg

Samarbejdsparter kan fx være aktører, der i det daglige arbejder med målgruppen, og som derfor har stor betydning for problemstillingen og dens løsning. Der vil ofte være tale om aktører, som ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i strategi- og planlægningsarbejdet omkring initiativet, men som har en vigtig betydning i kraft af deres position og arbejde.

Det kan fx være lokale handlende, som på en eller anden måde kobles til initiativet. Måske bidrager de med konkrete ydelser eller varer til events, måske åbner de op for praktikforløb for nogle i målgruppen eller noget helt tredje. Samarbejdsparter kan også være offentlige aktører, der medvirker til at støtte op om indsatsen på sidelinjen igennem øget opmærksomhed og koordinering, uden, at de er kerneaktører i initiativet.  

 
Karen Pedersen