Arbejdsgruppe

Collective impact-initiativets arbejdsgrupper står i spidsen for implementeringen. Arbejdsgrupperne nedsættes efter behov og varetager konkrete, afgrænsede opgaver.

 
Ænder 3.jpeg

Arbejdsgrupper er initiativernes motor og den vigtigste enhed på det udførende niveau. Det er igennem arbejdsgrupper, at konkrete initiativer og indsatser udvikles, planlægges, gennemføres og afrapporteres. Arbejdsgrupperne står med andre ord i spidsen for implementeringen, for udviklingen af indikatorer og for konkretiseringen af strategier.

Hvem skal sidde i arbejdsgrupperne?

Arbejdsgruppen er et tværsektorielt samarbejde mellem aktører, der er vigtige for at løse den opgave, som gruppen skal arbejde med. Arbejdsgruppen må gerne være sammensat at mange forskelligartede aktører med hver deres vinkler på problemstillingen. Det er vigtigt for initiativets succes, at arbejdsgrupperne består af engagerede personer, der er villige til at gå et ekstra skridt og påtage sig ansvaret for at koordinere eller lede arbejdsgruppen.

Antallet af medlemmer afhænger af den konkrete problemstilling. Der skal være nok aktører til, at de vigtigste dele af systemet er repræsenteret. Omvendt må arbejdsgrupperne heller ikke være så store, at møderne bliver svære at styre. 

Arbejdsgrupperne dannes løbende med afsæt i styregruppens beslutninger, mens fællessekretariatet understøtter arbejdsgruppernes indsatser og fungerer som sekretær og koordinator for dem.

Erfaringen viser, at arbejdsgrupper bør etableres med en udpeget formand eller koordinator for at sikre planlægning, koordinering, beslutninger og fremdrift.

Hvad er arbejdsgruppernes opgaver?

Arbejdsgrupperne kan fx have ansvaret for at udvikle indikatorer og konkretisere strategien. De kan medvirke til at afgrænse initiativets og strategiens fokusområder i opstartsfasen. De kan have til opgave at undersøge eksisterende effektive strategier og viden på et givet område. Eller de kan have til opgave at indsamle og anvende data til at videreudvikle og følge udviklingen af indsatser og aktiviteter.

Det vil oftest også være arbejdsgruppernes opgave at sikre implementeringen af konkrete initiativer ved at lave handleplaner og koordinere aktiviteter mellem arbejdsgrupperne selv og andre i lokalsamfundet eller på feltet.

Koordinatorens eller formandens rolle er er blandt andet at facilitere arbejdsgruppemøderne, understøtte medlemmernes bidrag til samarbejdet og være brobygger mellem arbejdsgruppen og lokalsamfundet/aktørerne på feltet. Herudover skal koordinatoren sikre formidlingen mellem styregruppe og arbejdsgruppe. 

Der skal være løbende dialog mellem arbejdsgrupperne og styregruppen. Arbejdsgrupperne vil ofte medvirke til at konkretisere målene og igangsætte de aktiviteter og indsatser, som skal indfri dem.

Det vil afhænge af de helt konkrete opgaver, hvor ofte der er brug for at mødes. For at sikre en ordentlig koordinering internt i arbejdsgrupperne anbefales det særligt i opstartsfasen at arbejdsgruppen mødes hyppigt. Det kan fx være en gang om måneden.

Læs mere...

 
Karen Pedersen