Organisering af Initiativet

Et collective impact-initiativ organiseres typisk med en styregruppe, arbejdsgrupper, samarbejdsparter og et fælles sekretariat (backbone).

 
Ænder 1.jpg

Hvordan skal collective impact-initiativet organiseres? Drøftelserne om den organisatoriske opbygning vil ofte begynde, allerede når initiativtagerne tager de første skridt til at samles om en problemstilling og mobilisere støtte og opbakning til at igangsætte initiativet.

Collective impact-initiativer kan organiseres på mange måder. Organiseringen skal sikre, at mange parter inddrages og får mulighed for at bidrage på en hensigtsmæssig måde. Samtidig skal der være en gennemsigtig beslutningsstruktur, som gør det muligt at træffe beslutninger, skabe fremdrift og gennemføre aktiviteter med mange aktører omkring bordet.

I USA og Canada, der har flest erfaringer samarbejdsformen, organiseres et collective impact-initiativ oftest med:

  • Styregruppe

  • Arbejdsgrupper

  • Samarbejdsparter

  • Fælles sekretariat (backbone)

Oversigt over organisering af et collective impact - initiativ

Skærmbillede 2019-01-14 kl. 11.42.45.png

Styregruppe: Sikrer visionen for og ledelse af initiativet. Definerer strategien og sikrer sammenhæng i organisering og aktiviteter.  

Arbejdsgrupper: Står i spidsen for implementeringen. Nedsættes efter behov. Varetager afgrænsede opgaver (fx ansvar for arbejdet med data eller for en bestemt aktivitet, medvirker med forslag og input til strategien og sikrer, at den udmøntes i praksis).

Samarbejdsparter: Samarbejder om implementeringen, medvirker til konkretisering af strategien mv., men deltager normalt ikke i faste møder.

Fælles sekretariat (backbone): Fungerer som neutral, koordinerende enhed, der samler interessenterne og styrer aktiviteterne. Rolle og opgaver vil ofte ændre karakter over tid.

Hvilke aktører der skal spille hvilke rolle, kan være svært at vurdere. Nogle vil være så vigtige, at de bør indgå i styregruppen. Andre er måske bedre at have med på sidelinjen, hvor man sørger for løbende at holde dem informeret om, hvad der sker i forløbet.

Læs Mere...

  • Redskab - bryllupsøvelsen

    Øvelsen tager afsæt i aktørernes roller i et collective impact-initiativ. Aktørerne placeres ved bordene som til et bryllup.

 
Karen Pedersen