6 principper

Collective impact er oprindeligt kendetegnet ved fem guidende principper, der kan understøtte et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem aktørerne. Principperne udstikker nogle overordnede rammer for, hvordan et partnerskab kan arbejde for at skabe forandringer i stor skala. Et ekstra væsentligt princip er brugerinddragelse.