Om Collective Impact

Collective impact er en arbejdsform til at løse udfordringer i fællesskab. Nogle samfundsudfordringer er for komplekse til, at en organisation eller aktør kan løse dem alene. Det er nødvendigt med et forpligtende samarbejde på tværs af interesser, aktører og sektorer for at skabe varige forandringer.