Forudsætninger for collective impact

Inden man går i gang, er det vigtigt, at vurdere om samarbejdsformen i collective impact er den bedst egnede tilgang til problemstillingen, og om de rette forudsætninger er til stede.

 
Pingvin 1.jpg

Collective impact er velegnet som tilgang, når man står over for problemer, hvor der er behov for at forsøge at skabe mere fundamentale system-forandringer. Udfordringen kan fx bunde i silotænkning, hvor aktører inden for systemet ikke samarbejder for at adressere et fælles problem. Eller det kan være, at modtagere af hjælp falder igennem systemet.

Er collectiv impact den rette tilgang?

Collective impact er en ideel tilgang til at adressere komplekse problemstillinger og skabe forandring i stor skala, der kræver samarbejde blandt mange aktører. Collective impact er også en tilgang, der kræver en vis investering af både tid og ressourcer. Derfor er det vigtigt at vurdere, om samarbejdsformen i collective impact er den bedst egnede tilgang i forhold til den pågældende problemstilling.  

Er de rette forudsætninger til stede?

Dernæst er det vigtigt at analysere, om de rette forudsætninger for at få succes med collective impact er til stede. Overordnet set kræver et succesfuldt grundlag for collective impact, at fire forudsætninger er opfyldt:


Der skal være en brændende platform for forandring. Et område er udfordret, og en stor gruppe af aktører er frustrerede over eksisterende tilgange og er klar på forandring.

Der skal være tradition for samarbejde og tillid. Collective impact kræver tæt samarbejde. Er der tradition for tæt samarbejde og partnerskaber på området eller i den geografiske ramme, hvor initiativet skal finde sted?

Der skal være en indflydelsesrig champion (eller en lille gruppe af champions), der er passioneret i forhold at løse problemet. Det skal gerne være en lokal aktør, der har tyngde og nyder respekt. Og som vil være i stand til at bringe ledere af forskellige sektorer sammen og sikre deres engagement over tid.

Der skal være tilstrækkelige ressourcer til at facilitere processen og infrastrukturen i samarbejdet i form af sekretariatsfunktioner m.m. Det er vigtigt, at det er muligt at sikre ressourcer til initiativet i mindst 3-4 år.


REDSKABER

Du kan bruge disse analyseværktøjer til at finde frem til, om collective impact er den rigtige tilgang og om de rette forudsætninger er til stede.

 
Karen Pedersen