Aktører - Hvem skal med?

Når forudsætningerne for en collective impact-tilgang er til stede er næste skridt at identificere de aktører, der skal inviteres til at indgå i samarbejdet.

 
Pingvin 2.jpeg

Hvilke aktører spiller en hovedrolle for at kunne løse den problemstilling, collective impact-initiativet adresserer? For at indkredse relevante aktører kan man stille spørgsmål som:

  • Hvilke organisationer eller individer er centrale i de dele af systemet, vi ønsker at forandre?

  • Hvem har beslutningskompetence, der er relevant for problemstillingen?

  • Hvem har de nødvendige relationer og netværk, der er brugbare i forhold til problemstillingen og det videre arbejde?

I nogle tilfælde vil der ikke være så mange valg i forhold til samarbejdspartnere. Fx kan det være nødvendigt at samarbejde med en kommunal instans. Her skal kræfterne i stedet lægges i at få dem til at blive en aktiv del af initiativet ved at tydeliggøre, hvordan de kan bidrage til det tværsektorielle samarbejde.

Karakteristika ved aktørerne 

Først og fremmest er det vigtigt at invitere aktører fra forskellige sektorer for at få forskellige vinkler på problemstillingen og forhindre silotænkning. Det er centralt, at aktørerne er personer eller organisationer, som har mulighed for at kunne påvirke relevante faktorer i forhold til problemstillingen. Det er også vigtigt at identificere en indflydelsesrig champion (eller en lille gruppe af champions), som har den tyngde og respekt, der skal til for at bringe ledere fra forskellige sektorer sammen og sikre deres engagement over tid. Én, der kan sælge varen og gå forrest.

Kortlægning af aktørlandskabet

Det er vigtigt at skabe et godt overblik over nuværende eller potentielle samarbejdsaktører. Der er forskellige værktøjer, som kan anvendes til at kortlægge aktører og skabe overblik over nuværende eller potentielle samarbejdsaktører.

Det kan også være en fordel at overveje, hvilke roller og arbejdsopgaver de identificerede aktører kan indgå i opdelt efter deres sektormæssige forankring. Se fx redskabet Matrix til at udvælge interessenter.

Et andet brugbart greb til at identificere vigtige samarbejdsparter er at kortlægge de forskellige ressourcer, som hver enkelt eksisterende eller potentiel samarbejdspartner kan bidrage med i forhold til at opnå det fælles mål. Ressourcer forstået bredt som: tilgængelig information, medarbejdere, ekspertise, kontakter, mødelokaler, produkter osv.

Invitation til deltagelse i collective impact

Det er vigtigt at overveje, hvordan man bedst får inviteret de aktører, der skal være med i et initiativ. Ofte vil den personlige henvendelse være bedst, men der bør også udarbejdes en egentlig invitation, som kan sendes efterfølgende. Hvordan invitationen skal se ud afhænger af, hvem den er til. Det er altid godt at beskrive:

  • Formålet med at have en collective impact-tilgang til det komplekse problem.

  • Det unikke perspektiv og/eller ekspertise, som den inviterede aktør vil kunne bidrage med.

  • Styregruppens rolle og ansvar (hvis invitationen handler om deltagelse i styregruppen).

  • Hvilket engagement der forventes af deltagerne både i forhold til tid og lederskab.

En dialog med mulige aktører vil også kunne åbne op for en såkaldt snebolds-udvælgelse af aktører. De inviterede bliver bedt om at overveje, hvilke andre aktører som også bør inddrages i samarbejdet, og man bruger aktivt aktørernes netværk og relationer til at rekruttere flere.

REDSKABER

Der er forskellige redskaber til arbejdet med at identificere og kortlægge forskellige aktører og deres ressourcer.

 
Karen Pedersen