Det åbne land som dobbeltressource

Realdanias initiativ Det åbne land som dobbelt ressource arbejder for at sikre, at brugen af det åbne land gavner landbrug, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv.

 
Foto: Realdania

Foto: Realdania

Det åbne land dobbeltressource er én af tre selvstændige og uafhængige collectiv impact grupper, som er nedsat med sekretariatsstøtte fra Realdania. Aktørerne i gruppen arbejder om at sikre, at brugen af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv. Her er målet at skabe fælles løsninger på tværs af nationale og lokale interesser gennem nye fremsynede veje til brug af landskabet, som ikke udelukker, men gavner hinanden.

Brug for nytænkning

Aktørerne har i fællesskab peget på, at en nytænkende brug af jordfordeling kan vise vejen i forhold til at sikre en at arealer i fremtiden anvendes på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål. Collectiv impact-gruppen har igangsat pilotprojekter i Skrive Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune og Jammerbugt Kommune. Her afprøves det, om en nyskabende og multifunktionel tilgang til jordfordeling kan give endnu flere gevinster og modsvare de mange funktioner, som det åbne land i et i et lille og tæt befolket land som Danmark skal opfylde.

Aktører i Det åbne land som dobbeltressource

KL
Landbrug og Fødevarer
Friluftsrådet
Økologisk Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Jægerforbund
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund
Realdania

 
Karen Pedersen