Medvind i Østerbyen

Medvind i Østerbyen samler aktører og indsatser på tværs af kommune, skole, civilsamfund, lokale fonde og erhvervsliv om mindske børnefattigdom i Esbjerg.

 
Medvind_1_Sundhedsspor .jpg

Østerbyen er et lille område det østlige Esbjerg bestående af traditionelt boligsocialt byggeri. Her har det lokale fællessekretariat for initiativet Medvind i Østerbyen siden 2017 arbejdet for at samle og koble de mange aktører og indsatser på tværs af kommune, skole, civilsamfund, lokale fonde og erhvervsliv om at arbejde side om side mod et fælles mål: at reducere kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom.

12-årigt partnerskab

Lauritzen Fonden har indgået et ambitiøst 12-årigt partnerskab med kommunen om initiativet, der skal styrke den sociale mobilitet i området. Den fælles vision er, at alle børn og unge fra Østerbyen finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Baggrunden for initiativet er, at både socioøkonomiske karakteristika og data fra den lokale skole om karakterer og trivsel peger på, at dele af Østerbyen er særligt udfordret i forhold til resten af Esbjerg. Indsatsen skal derfor tackle ulighed i chancer og løse konkrete udfordringer i området på vejen mod målet.

Inden collective impact-initiativet så dagens lys gennemførte fond og kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS et afklaringsforløb: En parathedsvurdering (link til CI redskaber om afdækning) i forhold til, om aktørerne i og omkring området – offentlige, private og frivillige – anså problemerne som så presserende og alvorlige, at der var grobund for at igangsætte et collective impact-samarbejde. Og om aktørerne var klar til at forpligte sig til det. I forløbet blev der samlet både kvantitative og kvalitative data, holdt workshop med aktører, børn og familier og kortlagt erfaringer med eksisterende indsatser, tilbud og samarbejder. Udfordringer og muligheder blev afsøgt, og konklusionen var, at der var positiv opbakning til at sætte gang i det, der senere blev til Medvind i Østerbyen.

4 samarbejdsklynger på tværs

Initiativet har nu et koordinerende fællessekretariat, en tværsektoriel partner- og styregruppe, som sætter den overordnede retning, og 4 samarbejdsklynger af relevante aktører på tværs, som på hver deres område – sundhed, kultur & fritid, læring samt job & erhverv – arbejder med at opnå synergier mellem relevante tiltag og opnå muligheder for fælles løft i området. Socialt Udviklingscenter SUS bistår partnerskabet og fællessekretariatet med sparring og facilitering.

Læs mere om casen

Medvind i Østerbyen

Billede1.pnghu.png
 
 
Karen Pedersen