Hjem til alle

Hjem til alle alliancen er et tværsektorielt samarbejde mellem 15 partnere, der samarbejder om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark ved at etablere boliger og sociale indsatser i hele landet.

 
Hjemtilalle_1.jpg

”Ingen aktør kan alene løfte opgaven med at få de unge ud af hjemløsheden. Derfor bringer alliancen de aktører sammen, der kan løfte udfordringen – både lokalt og nationalt. Vi samler myndigheder, investorer, civilsamfund og virksomheder om at skabe 360° løsninger til de hjemløse unge, for vi tror på, at vi alle har en fælles interesse i at skabe et hjem til de 2.300 danske unge uden et hjem.”
- Hjem til Alle

Hjemløshed blandt unge i Danmark er stigende, og der er behov for at tænke i nye løsninger. Det er baggrunden for Hjem til Alle alliancen, blev etableret i 2016 af Københavns Kommune, Realdania, Bikubenfonden og Helsefonden. Initiativet samlede efterfølgende 80 aktører fra erhvervslivet, den offentlige sektor, civilsamfundet og boligsektoren for at danne en alliance med den ambition om afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at udvikle nye strategier og løsninger på tværs af sektorer.

Afsæt i collective impact tilgangen

I dag består alliancen af et tværsektionelt samarbejde mellem 15 partnere, der samarbejder om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark ved at etablere boliger og sociale indsatser i hele landet. Alliancen er drevet af de fem principper for collective impact, hvor en fælles problemforståelse danner afsæt for alle alliancens aktiviteter.

Alliancen drives af et sekretariat, der har ansvaret for den daglige administration og ledelse af alliancen. Alliancen har gennem sit første år været ledet af en styregruppe med 12 partnere, der i august 2017 tog initiativ til at danne Foreningen Hjem til Alle og valgte en bestyrelse, der fremover leder alliancens arbejde. Styregruppen fungerer nu som advisory board for alliancen.

Aktører i Hjem til alle alliancen

Bikubefonden
Falck
Professionshøjskolen Metropol
Helsefonden
Københavns Kommune
SAND - de hjemløses landsorganisation
KL
Ungdommens Røde Kors
Socialstyrelsen
KAB – Bedre boliger for alle
Realdania
Aarhus Kommune
Røde Kors
BL – Danmarks Almene Boliger
Kofoeds Skole

Læs mere om casen

Hjem til Alle

Karen Pedersen