Cities reducing Povertry

Det canadiske initiativ Cities Reducing Povertry er et netværk mellem 176 byer, der arbejder sammen om at skabe en omfattende lokalt baseret og tværsektoriel indsats for at reducere fattigdom.

 
The+State+of+cities_2.jpg

Bevægelsen Vibrant Communities – Cities Reducing Povertry (VC-CRP) har siden sin indtræden på den nationale canadiske scene i 2002 opbygget en netværk mellem byer, der står sammen om at skabe en omfattende lokalt baseret og tværsektoriel indsats for at reducere, forebygge og i sidste ende udrydde fattigdom.

Netværket startede i 2002 som et samarbejde mellem 13 canadiske byer og med en ambitiøs vision om at forbinde 100 canadiske byer til at arbejde sammen om at reducere fattigdom for 1 million canadiere inden 2020. Netværket involverer i dag 176 byer repræsenteret ved 61 regionale partnere.

Billede1.png

Nothing about us without us

Netværket har siden starten i 2002 arbejdet ud fra de fem principper for collective impact. Første step var udviklingen af en fælles dagsorden om at gentænke byernes potentialer og ressourcer i forhold til at skabe bæredygtige lokale indsatser for at reducere fattigdom. Ressourcer, der er lette at overse, hvis der ensporet fokuseres på initiativer skabt top-down.

Den fælles dagsorden blev efterfølgende tilpasset de lokale omstændigheder i de enkelte byer. Derudover blev der udviklet en fælles målemetode til at spore fremskridt, hvor en fælles evalueringsramme koordineres nationalt, mens hver by indsamler lokale data og bidrager med deres resultater til en årlig national undersøgelse. På lokalt niveau er der desuden opbygget et fælles sekretariat, der støtter de forskellige lokale initiativer. Både på nationalt og lokalt niveau er iværksat tiltag, der sikrer en åben og hyppig kommunikation, der bidrager til læring på tværs af regioner og byer.

Netværket bygger på princippet ”nothing about us without us” og inddragelsen af folk, der enten har levet med eller lever med fattigdom, er derfor en stor og integreret del af netværkets metoder i udviklingen af lokale strategier til at reducere fattigdom. Læs om brugerinddragelse i collective impact her.

Netværkets opgaver

Netværkets primære formål er at sikre, at medlemsbyers indsatser er succesfulde i forhold til at reducere fattigdom. Konkret arbejder netværket med en lang række støttetilbud til medlemsbyerne såsom peer to peer-coaching, uddannelse af lokale champions samt adgang til coaching hos det canadiske analyseinstitut Tamarack, der er førende inden for collective impact i Canada.

Derudover understøtter netværket fælles læring på tværs og regioner og byer gennem webinars, konferencer, læringsnetværk og national kommunikation om virksomme lokale indsatser. Desuden afholdes der årligt et topmøde i både det østlige og vestlige Canada, hvor medlemsbyerne kan stille med to repræsentanter. Her mødes aktører fra både den offentlige, private og frivillige sektor med eksperter og mennesker, der har levet i fattigdom for at dele fremgang og nye ideer og for at skabe et dybere og tættere tværsektorielt samarbejde.

På lokalt niveau har alle medlemsbyer forpligtet sig til at fokusere på indsatser, der sigter mod at reducere fattigdom, og givet hånd på, at de arbejder ud fra principperne i collective impact. Der er også blevet arbejdet med en fælles forståelse af, at fattigdom er et komplekst problem, der har forskellige årsager og løsninger. Og byerne har indvilliget i at skabe langsigtede løsninger og engagere målgruppen i at planlægge de forskellige konkrete lokale indsatser. Byerne har også indgået en aftale om løbende at evaluere hvert enkelt step i processen mod at reducere fattigdom.

Resultater

Fra 2002-2012, inden netværket blev opskaleret til over 100 canadiske byer, skabte de 13 canadiske byer lovende resultater, der langt oversteg forventningerne. Netværket har påvirket ydelser, der er rettet mod at afbøde fattigdom for næsten 440.000 mennesker eller 200.000 husholdninger. De har fået knap 2300 partnere med om bord og skabt 53 politiske forandringer på nationalt niveau. Derudover er der gennemført i alt 256 initiativer, der sigter mod at reducere fattigdom.

Efter udvidelsen i 2012 har netværket også skabt og bidraget til en række policy- og systemforandringer både på lokalt og nationalt niveau. Det kan være svært at se den isolerede effekt af netværkets arbejde, men netværket har været en nøgleaktør i forhold til forandringer og opmærksomhed inden for områder som minimumstandarder for løn, finansiel empowerment, boliger og transportmuligheder, tidlig læring hos børnehavebørn, bedre muligheder for videregående uddannelse og betingelser for kvik-lån.

Læs mere casen

Cities Reducing Povertry

 
Karen Pedersen