Shape Up Somervile

Shape Up Somervile er et af de længst varende collective impact-initiativer i verden. En lang række aktører arbejder sammen om at forebygge overvægt blandt byens indbyggere.

 
Shape up somervile.jpg

Shape Up Somervile, USA blev sat i verden i 2003 med det formål at skabe en forebyggende indsats overfor overvægt blandt byens indbyggere. En lang række række forskellige aktører fra forskellige sektorer er engageret, og lokalsamfundet er involveret i høj grad. I dag er initiativet en af de længst varende collective impact-indsatser i verden.

Et stigende problem med overvægt

Ligesom mange andre amerikanske byer var der i Somervile i staten Massachusetts et stort og stigende problem med overvægt blandt byens yngre borgere; i 2003 var 44 % af alle unge overvægtige eller stærkt overvægtige, og raten af overvægtige var især høj blandt etniske minoriteter og socialt udsatte. Byen havde derfor stærkt brug for proaktive strategier, der kunne støtte op om forebyggelse af overvægt blandt både unge og voksne.

Desværre var mange af de eksisterende indsatser i Somervile hverken omfattende eller effektive nok til at vende udviklingen. Det var startskuddet Shape Up Somervile, der blev iværksat gennem et samarbejde mellem skolerne, et lokalt universitet og byens forvaltning. Hurtigt blev aktørkredsen udvidet til at gælde alle sektorer og niveauer af lokalsamfundet, herunder de lokale myndigheder, civilsamfundsforeninger, sundhedsvæsenet, virksomheder samt byens indbyggere.

Fundamentet for Shape Up Somervile

Shape Up Somervile bygger på de fem principper i collective impact. Den fælles dagsorden er overordnet at skabe et sundere lokalsamfund i Somervile ved at forsøge at engagere og påvirke den måde, uddannelsessystemet, sundhedssystemet og forvaltningen samarbejder på.  

Det konkrete mål er at skabe en bedre adgang til fysisk aktivitet og sund kost blandt byens indbyggere. Shape Up Somervile benytter sig af fælles målemetoder. Initiativet evaluerer løbende på flere faktorer for at afdække, om det medfører et fald i vægten og en stigning i sundheden blandt byens indbyggere.  

Fra begyndelsen er der blevet benyttet faste kontrakter, og der er lavet forventningsafstemninger for at sikre gensidigt forpligtende aktiviteter blandt de involverede organisationer og partnere. For at sikre en åben og hyppig kommunikation er der blevet gjort en stor indsats for at nå lokalsamfundet ved at kommunikere gennem en lang række kanaler, bl.a. sociale medier og nyhedsbreve. Fællessekretariatet består i dag af fire ansatte og er forankret i den offentlige forvaltning i Somervile. 15 organisationer er partnere i samarbejdet, mens styregruppen består af over 25 stakeholders, hvor hver enkelt partnerorganisation er repræsenteret.

Mange forskellige indsatser

Shape Up Somervile består af mange forskellige indsatser, hvor der arbejdes målrettet med at forbedre sundheden blandt byens indbyggere. Blandt andet er der blevet skabt et samarbejde med over 40 af byens restauranter, der gennem Shape Up Somerviles restaurantprogram udbyder et større og sundere udvalg af mad på menukortet. Gennem et samarbejde med de lokale skoler er der kommet et større udvalg af frugt og grøntsager og færre usunde valgmuligheder i skolernes kantiner, mens en stor andel af byens sundhedspersonale har været igennem en uddannelse, der har givet dem nye værktøjer designet til at adressere overvægt. Derudover er byens fysiske infrastruktur forbedret, eksisterende parker er renoveret, der er oprettet nye parker og anlagt flere cykelstier.

En sundere by

I dag er Shape Up Somervile en fast del af byen og har opnået mange resultater. I initiativets tidlige fase (fra 2003-2005) faldt den gennemsnitlige vægt blandt børn i indsatsgruppen med et pund, mens børn i kontrolgruppen steg med et pund. Et nyere studie viser, at andelen af overvægtige studerende, der har været en del af programmet Somerville Public Schools BMI Surveillance Program, er faldet fra 30 procent til 28 procent fra 2010 til 2011. Programmet indeholder en forbedret adgang til sund mad samt fysisk aktivitet.

Desuden er der sket en række forbedringer i forhold til kost og motion blandt elever i mellemskolen og High School fra 2003-2012. Fx er andelen af elever, der spiser mere end to stykker frugt om dagen, steget fra 43 procent til 51 procent blandt elever i mellemskolen og fra 36 procent til 48 procent blandt elever i High School. Derudover er andelen af elever i High School, der lever op til de anbefalede råd om fysisk aktivitet, steget fra 16 procent til 23 procent i perioden 2003-2010 og fra 18 procent til 28 procent blandt elever i mellemskolen i perioden.

Læs mere casen

Shape Up Somervile

 
Karen Pedersen