Strive Together

Visionen for det amerikanske initiativ Strive Together er at skabe bedre løsninger til at støtte børn i deres udvikling og uddannelse fra vugge til arbejdsliv.

 
Strive_1.jpg

Strive Together (Stræb sammen) blev etableret i 2006 som et lokalt initiativ i Cincinnati i delstaten Ohio, USA. Visionen er at skabe bedre løsninger til at støtte børn i deres udvikling og uddannelse fra vugge til arbejdsliv. Initiativet har været en stor succes og involverer i dag mere end 60 partnerskaber blandt 9.600 organisationer fordelt på 32 amerikanske delstater.

Den brændende platform

Initiativet til Strive Together kommer fra tre ledere fra lokale universiteter og ledelsen fra tre skoledistrikter i byen. Den brændende platform, der gav anledning til samarbejdet, var, at langt færre unge i staterne Kentucky og Ohio tog en collegeuddannelse sammenlignet med de øvrige stater i USA.

De eksisterende indsatser på området bar præg af silotænkning og opsplittede systemer. Initiativtagerne begyndte derfor nøje at udvælge en række andre aktører, der både havde interesse og indflydelse i forhold til at gøre problemstillingen til et fælles ansvar. Både erhvervslivet, velgørenhedsorganisationer inden for uddannelsesområdet og andre NGO’er med fokus på lokalsamfundet er nu involveret i samarbejdet.

Fundamentet for Strive Together

Strive Together bygger på de fem principper i collective impact. Omdrejningspunktet for samarbejdet er en fælles vision om at skabe lokale løsninger, der støtter børn i deres udvikling og uddannelse fra vugge til arbejdsliv. Indsatsen skal med andre ord sættes ind langt tidligere, end end når barnet er begyndt i skole, og involvere alt fra foreningsliv til virksomheder. 

Strive Together anvender fælles målemetoder. Man har fra begyndelsen systematisk målt indsatsen ud fra en række fælles indikatorer for at kortlægge fremgangen i børn og unges faglige udvikling. De organisationer, der deltager i initiativet, er delt op i femten forskellige grupper, kaldet Students Succes Networks, struktureret omkring forskellige typer af aktiviteter såsom tidlig læring og mentorforløb. Hver netværksgruppe har møder med coaches og facilitatorer i to timer hver anden uge for at udvikle fælles målemetoder, diskutere deres fremgang og lære af hinanden. Gennem en åben og hyppig dialog sikrer man en optimal læring og erfaringsudveksling blandt de 64 partnere i det landsdækkende netværk. Derudover sikrer det fælles sekretariat, at der foregår en løbende kommunikation, blandt andet af research, på workshops, i nyhedsbreve osv. Det sikrer en ensartethed i den måde, der bliver arbejdet med Strive Together landet over.

gode resultater på fem år

Allerede inden for fem år efter iværksættelsen af Strive Togehter kunne man observere forbedringer på 40 ud af 53 målbare indikatorer. Fx var der en stigning på 11 procent i antallet af studerende, der gennemførte Highshool, mens 10 procent flere læste videre på universitet.  

Læs mere casen

Strive Together

 
Karen Pedersen