+Dig i Lejre

Collective impact-initiativet +Dig arbejder derfor for, at alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt og som en del af fællesskabet.  

 
+DIG_Ungebussen.png

I Lejre bor der ca. 6000 børn og unge. De fleste trives og har det godt, men i hver skoleklasse er der i gennemsnit 1-2 børn og unge, der føler sig ensomme og har brug for hjælp til at blive en del af fællesskabet.

Collective impact-initiativet +Dig har siden 2014 arbejdet for at samle alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre kommune. Aktørerne er unge, der kender til problemet, forældre, borgere, engagererede i lokale foreninger og organisationer, erhvervsdrivende m.fl. Omdrejningspunktet for samarbejdet er en fælles vision om, at alle børn og unge i kommunen skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, de er, og det, de kan - i alle de forskellige sammenhænge og fællesskaber, de indgår i.

Organisering af +DIG

+Dig har nedsat en alliancegruppe, som består af kommunale ledere, specialister og medarbejdere, erhvervsfolk, foreninger og politikere. Alliancegruppen har i fællesskab fundet frem til fem indsatsspor, som forskellige arbejdsgrupper arbejder med. Et fællessekretariat koordinerer.

Skærmbillede 2019-01-15 kl. 10.32.07.png

To eksempler på indsatser

Lejre Læser
Lejre Læser er en aktivitet i indsatssporet tidlige relationer og kompetencer . Her har alliancen inviteret alle relevante aktører på tværs af sektorer i Lejre Kommune til at tage fælles ansvar for at skabe øget læringsparathed blandt småbørn gennem fokus på sprogstimuli og læsning. Den primære målgruppe for indsatsen er børn i alderen 2-6 år, deres forældre og andre primære omsorgspersoner.

Lejre Læser har blandt andet etableret ordningen Frivillige Læseheste. Det lokale bibliotek uddanner et korps af frivillige ’læseheste’, som har viden om børnelitteratur og kan guide i sprogstimulering. Det er blandt andet sket i samarbejde med lokale pensionistforeninger, hvor pensionister læser med børnene. Læsehestene indgår i den brede læsekampagne, læser op i bog-hjørnerne på bibliotekerne og kan bookes af institutioner mv. Læsehestene samarbejder desuden med sundhedsplejen om at tilbyde besøg til alle nyetablerede mødregrupper, hvor læsehestene introducerer børnelitteratur og guider i sprogstimulering af småbørn.

For at supplere indsatsen med en fagprofessionel, pædagogisk vinkel arbejder kommunen sideløbende med med særlige tiltag, som sætter fokus på læsning i daginstitutioner og i dagplejen. Et eksempel er et læsebarometer, som alle daginstitutioner har taget til sig. Daglig højtlæsning og hyggestunder med bøger og læsning får barometeret op. Der er også fælles læsebarometer-dage for daginstitutioner på lokale biblioteker samt forløb mellem skoler og daginstitutioner, hvor store læser højt for små mv.


#Ungebussen
#
Ungebussen blev sat i søen for at skabe en dialog om ungedomslivet i Lejre Kommune.
For at involvere de unge kørte bussen i to uger rundt og besøgte syv forskellige skoler i kommunen. Formålet var at sætte fokus på trivsel og ensomhed blandt unge. På alle skoler var der workshops, hvor de unge kunne dele deres tanker og drømme om det at være ung i Lejre. Nogle skrev artikler, de kunne også skrive anonyme postkort med drømme og tanker og lægge dem i en postkasse.

Gennem #Ungebussen har 500 unge været med til at sætte fokus på trivsel og ensomhed blandt unge i Lejre. De fleste unge er glade for deres lokalområde, men de drømmer om, at fællesskabet og sammenholdet mellem klasserne bliver forbedret.

En elev fra 7. klasse skriver ”Torsdag 15:23 – Mine tanker om ensomhed” til #Ungebussen:

”Torsdag eftermiddag. Jeg går fra min klasse, ned ad gangen og til venstre. Kantinen er fyldt med mennesker. Den første tanke er: Kaos! Men når man kigger efter, er der så mange fede ting i gang. Godt gemt mellem alle de mange børn, der myldrer rundt om boderne. Der er god stemning, og alle er i godt humør

Det er sådan noget, jeg drømmer om. Jeg drømmer om, at vi alle kan være sammen om noget, uden at nogen synes det er træls, pinligt eller akavet. Folk er der bare. Og alle er sammen om den samme ting, selvom de måske ikke lige tænker over det, eller bemærker det som det første.”

Samme budskab er der på flere af de anonyme postkort, der også sætter fællesskab og sammenhold på dagsordenen.


+Dig som en del af Bryd den negative sociale arv
+Dig i Lejre Kommune samt Et Lettere Liv i Helsingør Kommune udspringer af det overordnede initiativ Bryd den negative sociale arv. Her er de to kommuner gået sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og Helsefonden med et overordnet mål om at mindske den negative sociale arv. Initiativet løber over fire år (2015-19) og har fået bevilliget 15 mio. kr. af Helsefonden til at afprøve arbejdsmetoden collective impact.


 
Karen Pedersen