Sund Skole - Et Lettere Liv i Helsingør

Collective impact-initiativet Sund Skole i Helsingør arbejder for at fremme bevægelse, sunde madvaner og trivsel på skolen. Omdrejningspunktet for samarbejdet er et fælles mål om, at alle børn og unge i Helsingør Kommune trives og er sunde.

 
Sund%252BSkole_1.jpg

I Helsingør Kommune står de over for en kedelig statistik; flere og flere børn og unge bliver overvægtige. Derfor har det lokale fællessekretariat for collective impact-indsatsen Et Lettere Liv siden 2015 arbejdet for at samle og koble en række aktører og indsatser på tværs af kommune, skoler, erhvervsliv, civilsamfund og fonde. Omdrejningspunktet for samarbejdet er et fælles mål om at knække kurven, så alle børn og unge i Helsingør Kommune trives og er sunde.

I initiativets sidste år er alle kræfter blevet koncentreret om at booste sundhed og trivsel blandt eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé, en udskolingsskole med optag fra udsatte boligområder. Indsatsen, der begyndte at tage form i starten af 2018, hedder Sund Skole og arbejder for at fremme bevægelse, sunde madvaner og trivsel på skolen. Den fælles vision er, at alle elever på skolen skal trives og være sunde.

Aktiviteter - Kost, bevægelse og Trivsel

Sund Skole har en ambition om at påvirke en samlet kultur for en sundere livstil på skolen. Der er sat gang i en række aktiviteter for alle skolens elever:

Kost - 10’er snack giver ny energi
Eleverne har fået mulighed for at få energi til hjerne og muskler i form af et sundt og gratis mellemmåltid, en såkaldt 10´snack i elevlokalet. Tanken er at kompensere for, at mange elever i udskolingen springer morgenmaden over, og at mindske elevernes behov for en tur i Aldi efter usunde snacks. Center for Job og Oplevelse, som i forvejen driver kantine på skolen, leverer 10’er snacken, som varierer fra frisksmurte sandwiches over hjemmebagte rugbrødsstave med mørk chokolade til små bægre med yoghurt og andre mellemmåltider ledsaget af frugt eller grønt. Der har også været holdt konkurrencer om sundhed, hvor eleverne fx har skullet gætte indholdet af sukker i sodavand og kostfibre i rugstænger.

Bevægelse tænkes ind i undervisningen
Medarbejdere fra DGI har i et kompetenceudviklingsforløb klædt skolens lærere på til at tænke bevægelse ind i undervisningen. En gruppe lærere er blevet bevægelsesambassadører og bindeled mellem deres kolleger og DGI. Derudover har lokale idrætsforeninger sammen med skolens idrætslærere været med til at tilrettelægge idrætsundervisningen. Fx har Kronborg Knights (amerikansk fodbold) og Helsingør Taekwondo undervist elever 7. og 8. klasse. Foreningerne håber at kunne rekruttere elever til deres hold og bidrage til, at eleverne får et indholdsrigt fritidsliv, hvor de rører sig. DGI tilbyder også et trænerspire-uddannelsesforløb på skolen, der klæder børnene på til at være instruktører i en forening. Uddannelsen kan tages som et valgfag og ruster eleverne til at deltage aktivt i foreningsverden, tilegne sig sociale færdigheder og faglige kvalifikationer i forhold til at kunne begå sig bedre i voksenlivet.

Trivsel på tværs
Eleverne har selv været med til selv at definere, hvad de gerne vil være med til at forandre. Fx har de været med til at shine det elevlokale op, hvor der serveres 10’er snack. Lokalet er indrettet, så det inviterer til et større fællesskab på tværs af klasser og årgange. To lokale malere har hjulpet med indretningen. Flere andre initiativer sætter fokus på trivsel: Der er oprettet en elevpulje, hvor lærere og elever kan søge penge til projekter, der fremmer enten sunde madvaner, trivsel eller bevægelse. Sund Skole samarbejder med headspace i forhold til en 7. klasse, der er særligt udfordret i forhold til trivsel. Der har været holdt et girlpowerforløb for en gruppe piger, der havde brug for at få boostet selvværdet.

Indsatserne for alle skolens elever kobles med indsatser særligt rettet mod de børn, der er overvægtige eller i risiko for at blive det. I brobygningen mellem idrætsundervisningen og lokale idrætsforeninger er der fx særligt fokus på, hvordan sårbare elever inddrages i undervisningen, og en plan for, hvordan de bedst muligt inkluderes i foreningen, hvis eleverne har en interesse for det.

Tre sundhedsplejerske er blevet uddannet i ‘Holbækmetoden’. En metode, som kommer hele vejen rundt om familien og anviser en række konkrete råd til ændringer af kost-og motionsvaner, som er nødvendige, hvis barnet skal tabe sig. Overvægtige elever kan komme i betragtning til et forløb hvor en sundhedsplejerske vil følge eleven og familien tæt i op til et år.

Organisering af Sund skole

Collective impact-initiativet Et Lettere Liv er sat i gang i et fireårigt partnerskab mellem Helsingør Kommune, Socialt Udviklingscenter SUS og Helsefonden.

Sund Skole er organiseret med

  • Et koordinerede fællessekretariat.

  • En tværsektoriel partner-og alliancegruppe bestående af 20-25 lokale aktører, der er med til at udstikke de overordnede rammer for indsatsen.

  • En projektgruppe, der er omdrejningspunktet for de konkrete aktiviteter. Den består af skolens ledelse, en repræsentant for DGI, en kommunalt ansat fritidskoordinator og to eller flere lærerrepræsentanter. Projektgruppens ansvarlige mødes med de personer, som er relevante – efter behov.

Tanken bag organiseringen er, at indsatsen skal kunne drives så agilt som muligt. SUS hjælper partnerskabet og sekretariatet med sparring og facilitering. Fællessekretariatet er fysisk flyttet ud på Skolen ved Rønnebær Allé for at skabe et tættere samarbejde med skolens lærere og komme helt tæt på målgruppen. Sekretariatet koordinerer aktiviteterne, indsamler data og står for research og forskellige undersøgelsesaktiviteter. Fx deltagerobservation i skoleboden i forbindelse med 10´er snack og afholdelse af en workshop for lærerne om sundhed og med input til mere bevægelse i fagene.

Formålet med disse aktiviteter er at få et større kendskab til målgruppen og indsigt i deres vaner i forbindelse med mad og bevægelse samt deres ønsker til aktiviteter. På den måde styrkes vidensgrundlaget for indsatserne i Sund Skole.

Sekretariatet sørger også for en løbende kommunikation. Fire gange årligt sendes der nyhedsbreve til samarbejdspartnere, og med jævne mellemrum bringer Helsingør Dagblad nyt om konkrete aktiviteter i Sund Skole. Elever fra 7. klasses medielinje har fået deres eget blogunivers på dagsbladets hjemmeside, hvor de producerer artikler, blogindlæg og små videoer om deres oplevelser med de mange forskellige elementer af Sund Skole.

Fælles målemetoder

I startfasen af Sund Skole blev der oprettet en profil for Skolen ved Rønnebær Allé ved Talkilden, en eksisterende digital databaseret platform i Helsingør Kommune.

Formålet er løbende at anvende data for skolen generelt og bruge yderligere data om overvægt, bevægelse, trivsel og morgenmad for at kvalificere og forme indsatserne. Målene for Sund Skole er defineret med udgangspunkt i data fra Talkilden.


Et Lettere Liv som en del af Bryd den negative sociale arv
Et Lettere Liv i Helsingør Kommune samt +Dig i Lejre Kommune udspringer af det overordnede initiativ Bryd den negative sociale arv. Her er de to kommuner gået sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og Helsefonden med et overordnet mål om at mindske den negative sociale arv. Initiativet løber over fire år (2015-19) og har fået bevilliget 15 mio. kr. af Helsefonden til at afprøve arbejdsmetoden collective impact.


 
Karen Pedersen