Collective impact principper

Collective impact er båret af seks principper, som skal ses som en fælles overordnet ramme for aktørerne og samarbejdet.

 
Zebra 5.jpeg

Oprindelig er der fem principper for collective impact, formuleret af John Kania og Mark Kramer, som er ophavsmænd til samarbejdsformen. Socialt Udviklingscenter SUS har lagt vægt på også at arbejde integreret med et sjette element; brugerinddragelse. Derfor taler vi her om de seks principper.

Principperne skal ses som regler for interaktionen mellem aktørerne i initiativer, hvor tilgangen er collective impact. De er kort skitseret:


1) Fælles dagsorden
Alle aktører skal dele den fælles vision om forandringen samt en fælles forståelse af problemet og en fælles retning.

2) Gensidigt forpligtende aktiviteter
Selvom aktørerne leverer forskellige bidrag, skal de være koordinerede gennem fælles handlingsplan.

3) Fælles målemetoder
Der skal være fælles dataindsamling og monitorering på tværs af aktører og indsatser for at skabe fælles engagement og ansvarlighed.

4) Hyppig og åben kommunikation
Der skal være hyppig og åben kommunikation mellem de mange aktører for skabe tillid, sikre de fælles mål og motivation.

5) Fælles sekretariatsfunktion (backbone)
For at skabe langsigtede resultater bør der være en separat organisation, som har kompetencer til at fungere som sekretariat og koordinere de forskellige aktører og indsatser.

6) Brugerinddragelse
Hvis man for alvor skal gøre en forskel, må forståelsen af problemstillingen og mulige løsninger bygge på inddragelse af målgruppens perspektiver


Den fælles dagsorden skaber en fælles retning og gør de deltagende organisationer i stand til at se løsninger og ressourcer gennem et fælles sæt briller.

Fælles måling, gensidigt forpligtende aktiviteter og hyppig og åben kommunikation gør deltagerne i stand til at lære og agere konsistent i forhold til den fælles dagsorden.

Hertil kommer et fælles sekretariat (backbone), som er med til at sikre, at aktørerne følger de fælles regler for interaktion og arbejder efter den fælles dagsorden.

Brugerinddragelse er relevant og nødvendigt for at sikre, at initiativerne reelt tager afsæt i og arbejder ud fra målgruppens viden og erfaringer.

 
Karen Pedersen