Hyppig og åben kommunikation

Hyppig og åben kommunikation mellem de mange aktører i et collective impact-initiativ er vigtigt for at skabe tillid, sikre fælles mål og motivation.

 
Bier 4.jpeg

Hvis en collective impact-indsats skal lykkes, skal aktørerne lære at arbejde sammen. De skal tro på, at deres egne interesser fortsat vil blive respekteret, selvom de indgår i et større og forpligtende samarbejde. Det tager tid at nå dertil, ligesom det tager tid at opbygge tillid mellem forskellige parter, der måske normalt konkurrerer om de samme ressourcer, har forskellig faglig baggrund eller repræsenterer forskellige interesser.

Jævnlige forpligtende møder

For at skabe en kultur af gensidig respekt og tillid må deltagerne i partnerskabet lære hinanden at kende. De har behov for at mødes jævnligt (ofte igennem flere år) for at forstå og anerkende de motiver og bevæggrunde, der ligger bag aktørernes forskellige indsatser.

At udvikle et fælles sprog, gennemføre en fælles analyse af problemer og udfordringer og forholde sig til og fortolke data og viden kræver åben og gentagen dialog. I collective impact-initiativer er der derfor vægt på, at deltagerne forpligter sig til at deltage i møderne (og fx ikke sende en anden på lavere niveau). Samtidig er det vigtigt, at rammen om møderne og faciliteringen fremmer muligheden for at udveksle synspunkter, lære andre aktørers perspektiver at kende og åbner for, at aktørerne arbejder sammen om at udforske problemstillingerne.

Den løbende kommunikation er så afgørende, fordi forandringen i collective impact bl.a. stammer fra aktørernes ændrede syn på problemet, et ændret syn på hinanden og et ændret syn på, hvordan de sammen kan løse problemet.

 
Karen Pedersen