Gensidigt forpligtende aktiviteter

Aktørerne i et collective impact-initiativ leverer forskellige bidrag, som er koordineret gennem en fælles handleplan.

 
Bier 3.jpeg

Det kræver et forpligtende og systematisk samarbejde på tværs af organisationer og sektorer at løse komplekse problemstillinger. Med meget komplekse udfordringer som fx stigende overvægt hos børn, hjemløshed blandt unge eller dårlig sundhed blandt udsatte er det ikke tilstrækkeligt at arbejde med enkeltstående løsninger. De aktører, som er relevante for problemstillingen, er nødt til at gå sammen og i fællesskab arbejde for gensidigt at støtte op om aktiviteter og forandringer, der er nødvendige for at skabe løsninger.

Styrken i collective impact ligger i, at aktørerne ud fra deres egne opgaver og aktiviteter løbende bidrager til og støtter op om løsningen af den fælles problemstilling. Det handler ikke om antallet af deltagere eller om, at alle aktører handler på samme måde. I collective impact-initiativer fortsætter aktørerne med at løse de opgaver, som de er bedst til, men de forpligter sig til at gøre det med blikket for, hvordan deres opgaver hænger sammen med andre aktører. Og de forpligter sig til at være med til at drøfte, hvordan de ved at justere deres egne opgaver og aktiviteter kan bidrage til skabe bedre løsninger sammen med andre.

Det forpligtende

Som aktør i et collective impact-initiativ siger man ja til at bidrage aktivt til at løse et problem. Man er ikke kun med i alliancen af navn, man bidrager med noget: tid, aktiviteter, ressourcer, viden, arbejdskraft mv. for at opnå de opstillede mål. Aktørerne afstemmer deres respektive indsatser og aktiviteter i initiativet igennem en fælles handleplan, der bidrager til at skabe klarhed og fælles forståelser på tværs.

Et eksempel:
Hvis man skal gøre noget ved stigende overvægt blandt børn og unge, er en række forskellige aktører nødt til at arbejde sammen. Lokale erhvervsdrivende bidrager måske til, at sunde madvarer og snacks placeres på strategisk gode steder i butikkerne i stedet for slik, kage og sodavand. Skoler arbejder for at få mere bevægelse ind i undervisningen og tilbyder i samarbejde med frivillige sund morgenmad til børn, der ikke spiser hjemmefra. Klubber og foreninger gør det nemmere at blive medlem i sportsklubber og udvikler anderledes aktiviteter for børn, som foretrækker bevægelse i andre sammenhænge end klubber. Forældre får undervisning af ernæringseksperter om sund mad, søvn og bevægelse osv.

Alle disse aktiviteter peger i samme retning, og tilsammen udgør de hver især brikker i de forandringer, der skal til for at løse udfordringerne med stigende overvægt blandt børn og unge. 

Det vanskelige

Gensidigt forpligtende aktiviteter er reelt en af de største udfordringer, når man arbejder med collective impact-initiativer. Selvom en række aktører enes om en fælles dagsorden, fælles mål og dokumentation og også sætter aktiviteter i gang, kan de stadig arbejde isoleret og fragmenteret, uden at organisationerne og aktiviteter gensidigt understøtter hinanden.

At sætte fokus på den fælles overordnede vision og være parat til også at justere på ens egne aktiviteter i arbejdet for at sikre større og fælles resultater kræver mod og tillid og er lakmusprøven på en alliances reelle styrke.

 
Karen Pedersen