Fælles sekretariat

For at skabe langsigtede resultater i et collective impact-initiativ bør der være et fælles sekretariat (backbone), som koordinerer de forskellige aktører og indsatser.

 
Bier 5.jpeg

Det kræver en stor indsats at få mange forskellige aktører og organisationer på tværs af sektorer og faggrænser til at arbejde sammen. Derfor er det nødvendigt at investere i en infrastruktur, der kan støtte op, koordinere, invitere, facilitere, analysere og meget mere.

I collective impact-partnerskaber kaldes den enhed, som får denne opgave som fælles sekretariat, for backbone – altså rygraden – for netop at signalere, hvor central og vigtig opgaven er. Backbone-sekretariatet vælges af partnerne i fællesskab.

Opgaver

Det fælles sekretariat er uhyre vigtigt for at sikre momentum og opnå resultater. Sekretariatets opgaver vil variere over tid. I begyndelsen vil opgaverne ofte handle om at medvirke til at give initiativet fælles retning, sikre opbakning og mobilisering af aktører og ressourcer. Senere er det vigtigt at sikre en ramme for dokumentation af aktiviteter og resultater og at skabe en fælles praksis om læring og løbende justering af aktiviteterne. Ligesom det er vigtigt at række ud til andre parter for at øge initiativets potentiale for at skabe forandring.

De vigtigste opgaver for sekretariatet er:

Skærmbillede 2019-01-14 kl. 11.37.49.png

Læs mere om fællessekretariatets roller og opgaver.


Vigtige opmærksomhedspunkter

Det fælles sekretariat spiller en meget vigtig rolle ved at understøtte og følge op på den overordnede udvikling af collective impact-initiativet. Der er imidlertid nogle vigtige opmærksomhedspunkter vedrørende sekretariatets opgaver og rolle, som bør kommunikeres til alle parter og deltagere.

Sekretariatet udvikler ikke selv den fælles dagsorden – men faciliterer måske processen blandt aktørerne. Sekretariatet driver og gennemfører ikke løsningerne og alle aktiviteter - det gør partnerne. Og sekretariatet er ikke eneste modtager af de ressourcer, der finansierer initiativet. Ressourcer vil ofte gå til at støtte og finansiere konkrete aktiviteter og initiativer, som nogle af partnerne måske er ansvarlige for

 
 
Karen Pedersen