Brugerinddragelse

Målgruppens erfaringer og perspektiver er helt nødvendige for at forstå og formidle de komplekse sammenhænge og udfordringer i et collective impact-initiativ.    

 
Bier 5.jpeg

Brugerinddragelse har ikke fra starten været et af de bærende principper i collective impact. Men fælles problemforståelse kræver udforskning af bagvedliggende årsager, og her er dyb og kontekstuel viden om problemers karakter og omfang centralt. Derfor er det også nødvendigt at inddrage målgruppens erfaringer og perspektiver.

Mennesker, der selv har eller har haft de problemer, man søger at finde løsninger på, inde på livet, har på egen krop mærket systemernes fejl. Det er en vigtig nøgle til at forstå og også formidle de komplekse sammenhænge og udfordringer, som bør adresseres i et collective impact-initiativ for i højere grad at bygge bro mellem brugere og system.

Involvering på mange måde

Brugerne kan involveres på mange måder. Den antropologiske værkstøjkasse kan fx generere indsigter, som får brugernes perspektiver tydeligere frem. Brug af fx film og billeder kan give brugerne en stemme og en plads ved bordet, hvor beslutningerne tages. Brugere kan deltage i arbejdsgrupper og styregrupper på lige fod med andre aktører. Den rette tilgang og metode afhænger af problemstilling og kontekst.

Læs mere om, hvordan man kan inddrage brugerne.

 
Karen Pedersen